Personel Bilgi ve Yönetim Sistemi
https://pbys.tarimorman.gov.tr
   © 2024 T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı / Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü

13.06.2024 20:54:54 - BIDBIIS02