Personel Bilgi ve Yönetim Sistemi
https://pbys.tarimorman.gov.tr
   © 2024 T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı / Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü

4.03.2024 12:16:25 - BIDBIIS04