Personel Bilgi ve Yönetim Sistemi
https://pbys.tarimorman.gov.tr
   

Bilgi ve sorularınız için yazilim@tarimorman.gov.tr

© 2022 T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı / Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü

12.08.2022 00:38:14 - BIDBIIS01