GTHB Yazılım


Personel Bilgi ve Yönetim Sistemi Giriş

https://pbys.tarimorman.gov.tr
 
 

Bilgi ve sorularınız için yetki@tarim.gov.tr

© 2022 T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı / Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

23.01.2022 13:14:29 - BIDBIIS02